• Slider_Landgoedwandelen_06

  Ontdekt de groene oase in de Randstad

 • landgoedwandelen-1

  Ontdekt de groene oase in de Randstad

 • Slider_Landgoedwandelen_02

  Ontdekt de groene oase in de Randstad

 • landgoedwandelen-2

  Ontdekt de groene oase in de Randstad

 • Slider_Landgoedwandelen_04

  Ontdekt de groene oase in de Randstad

 • landgoedwandelen-3

  Ontdekt de groene oase in de Randstad

wandeling3

 

12_1189_erfgoedplan

Wandelen_01

Onder de titel LandGOEDwandelen zijn een meerdaagse en vijf korte wandelroutes uitgezet in de Landgoederenzone Zuid-Holland. Het initiatief hiertoe is genomen door provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Het project is – in nauwe samenwerking met voornoemde gemeenten – gerealiseerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland in het kader van het provinciale Erfgoedlijnenbeleid en financieel mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, de eerder genoemde gemeenten en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Erfgoedlijnen Zuid-Holland

In de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017-2020 (alsook in de hieraan voorafgaande beleidsvisie 2013-2016) staan zeven erfgoedlijnen centraal. Onder een erfgoedlijn wordt verstaan een geografische lijn die verschillende punten op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal. Een van de erfgoedlijnen is de Landgoederenzone Zuid-Holland, de evenwijdig aan de kust lopende landschappelijke structuur tussen het Westland en Hillegom waar de stedelijke elite in het verleden buitenhuizen stichtte. Samen met gemeenten, het particulier initiatief, belangenorganisaties, ondernemers etc. zet provincie Zuid-Holland zich in het erfgoed dat is verbonden aan het historische verhaal en de geografische structuur van de erfgoedlijn te behouden, te benutten en te beleven. Hiertoe worden subsidies voor restauratie van rijksmonumenten ingezet en worden tal van activiteiten en projecten georganiseerd die deels door provincie Zuid-Holland worden gefinancierd.

LandGOEDwandelen

Het project LandGOEDwandelen is één van die projecten en beoogt een breed publiek bekend te maken met en te laten genieten van de buitenplaatsen in het zuidelijk deel van de Landgoederenzone Zuid-Holland. Door wandelroutes door het gebied uit te zetten, wordt ook de samenhang van de zone met buitenplaatsen duidelijk en beter beleefbaar.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Dit doen we niet alleen. Overal in onze provincie zetten mensen zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als ankerpunt binnen het Zuid-Hollandse erfgoedveld ondersteunen, verbinden en inspireren wij gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers. Zo dragen we samen zorg voor het rijke erfgoed van Zuid-Holland.